ავტომობილები

   გამოკითხვა
რითი გამოირჩევა კარგი სამუხრუჭე ხუნდი?
მოკლე სამუხრუჭე მანძილით
დიდი გარბენით
არ უნდა ცვეთავდეს საყრდენ დისკს
საყრდენი დისკის გაცხელება არ უნდა მოქმედებდეს დამუხრუჭებაზე
შედეგების ნახვა
   ATE - ავტომობილის სათადარიგო ნაწილები გერმანიიდან
ATE-ს მუხრუჭები იოლად გაივლიან ყველა გამოცდას
ევროკავშირში 1999 წლის 1 იანვრიდან მოქმედებს მიწერილობა 98/12/EG სამუხრუჭე მექანიზმების შესახებ, რომლის შემადგენელი ნაწილიცაა დირექტივა ECE-R 90. დირექტივა ამოქმედებას იწყებს ეტაპობრივად. 2001 წლის 1 აპრილიდან იგი სავალდებულო გახდა 3,5 ტონაზე ნაკლები ტვირთამწეობის ყველა ავტომობილისათვის. გამონაკლისს წარმოადგენენ ის ავტომობილები, რომლებიც ჰომოლოგირებულ იქნენ აღნიშნულ თარიღამდე.

ახალი დირექტივის მოთხოვნები ბევრად უფრო მკაცრია, ვიდრე მანამდე მოქმედი გერმანიის ავტოტრანსპორტის ფედერალური უწყების კრიტერიუმები, რომლებსაც ეწოდებოდა ”ექსპლუატაციაში ზოგადი დაშვება”.ატე 2007. ყველა უფლება დაცულია.   Powered by www.webdesign.ge