ავტომობილები

   გამოკითხვა
რითი გამოირჩევა კარგი სამუხრუჭე ხუნდი?
მოკლე სამუხრუჭე მანძილით
დიდი გარბენით
არ უნდა ცვეთავდეს საყრდენ დისკს
საყრდენი დისკის გაცხელება არ უნდა მოქმედებდეს დამუხრუჭებაზე
შედეგების ნახვა
   ATE - ავტომობილის სათადარიგო ნაწილები გერმანიიდან
ორი სტანდარტის პირდაპირი შედარება
ATE-ს შიდასაწარმოო სპეციფიკაციები მნიშვნელოვანი ასპექტებით ამდიდრებენ ECE-R 90 დირექტივის მოთხოვნებს, რაც კიდევ ერთხელ მოწმობს ჩვენი ფირმის ინოვაციურ, წამყვან პოზიციებს ბაზრის შესაბამის სეგმენტში.

ასე მაგალითად, ფიზიკური გამოცდების დროს, მოცულობით დრეკადობასთან (კუმშვადობასთან) და წანაცვლებისადმი მედეგობასთან ერთად გულდასმით მოწმდება ხუნდების თბოგადაცემა და შეზეთვა. ხოლო ხმაურის დასაშვები მნიშვნელობის, ან ისეთი პარამეტრის, როგორიცაა DTV (დელტის სისქის შეცვლა), აგრეთვე სამუხრუჭე ხუნდისა და სამუხრუჭე დისკის ცვეთის მიმართ ATE-მ ECE-R 90 დირექტივის მოთხოვნების დამატებით შეიმუშავა საკუთარი მკაცრი სტანდარტები, რომლებიც უზრუნველყოფენ ხარისხისა და საიმედოობის გაუმჯობესებას, ექსპლუატაციის ვადის გაზრდას.ატე 2007. ყველა უფლება დაცულია.   Powered by www.webdesign.ge