ავტომობილები

   გამოკითხვა
რითი გამოირჩევა კარგი სამუხრუჭე ხუნდი?
მოკლე სამუხრუჭე მანძილით
დიდი გარბენით
არ უნდა ცვეთავდეს საყრდენ დისკს
საყრდენი დისკის გაცხელება არ უნდა მოქმედებდეს დამუხრუჭებაზე
შედეგების ნახვა
   ATE - ავტომობილის სათადარიგო ნაწილები გერმანიიდან
ეკოლოგიური გადაწყვეტების დანერგვა
ჩვენი აზრით, ეკოლოგია წარმოადგენს ხარისხის თანამედროვე გაგების განუყოფელ კომპონენტს. ამიტომ ATE მონაწილეობას იღებს მოძრაობა Partslife-ში, რომლის ინიციატორებიც არიან ავტომობილების სათადარიგო ნაწილების დამოუკიდებელი მწარმოებლები. ინიციატივის არსი მდგომარეობს იმაში, რომ სრულდებოდეს კანონი ”ბრუნვადი” ეკონომიკის შესახებ და ”ნებაყოფლობით აღებული ვალდებულებები”, შემუშავებული ჩვენს საქმიანობის სფეროში. 50-ზე მეტი წამყვანი სამრეწველო და სავაჭრო კომპანის დავალებით და მათი პასუხისმგებლობის ქვეშ მოძრაობა Partslife დაკავებულია გამოყენებული დეტალების და მასალების ეკოლოგიური უტილიზაციით.

გარდა ამისა, ATE ატარებს კვლევებს მუხრუჭების ჰიდრავლიკური ნაწილების განმეორებითი გამოყენებასთან დაკავშირებით და, ბუნებრივია, უკვე დეტალის შემუშავების სტადიაზე ითვალისწინებს ისეთ ფაქტორს, როგორიცაა ეკოლოგიურობა. ამის დასტურია, მაგალითად, ისეთი სამუხრუჭე სითხეების წარმოება, რომლებიც ექვემდებარებინ განმეორებით გადამუშავებას და ეკოლოგიური შესაფუთი მასალების გამოყენება. ეს ყველაფერი წარმოადგენს ჩვენი პროდუქციის განსაკუთრებული ხარისხის უზრუნველყოფის პროგრამის ნაწილს.ატე 2007. ყველა უფლება დაცულია.   Powered by www.webdesign.ge