ავტომობილები

   გამოკითხვა
რითი გამოირჩევა კარგი სამუხრუჭე ხუნდი?
მოკლე სამუხრუჭე მანძილით
დიდი გარბენით
არ უნდა ცვეთავდეს საყრდენ დისკს
საყრდენი დისკის გაცხელება არ უნდა მოქმედებდეს დამუხრუჭებაზე
შედეგების ნახვა
   ATE - ავტომობილის სათადარიგო ნაწილები გერმანიიდან
სამუხრუჭე მანძილი მომავალში უნდა შემცირდეს
ATE აწესებს უმაღლეს სტანდარტს ამ უმნიშვნელოვანეს სფეროშიც: სამუხრუჭე მანძილი 100 კმ/სთ სიჩქარით მოძრაობისას არ უნდა აღემატებოდეს 30 მეტრს. ამჟამად ამ მიზნის მისაღწევად მიმდინარეობს ინტენსიური მუშაობა, რადგანაც ყოველ მეტრს სასიცოცხლო მნიშვნელობა აქვს.

დღევანდელ სტანდარტთან შედარებით, რომელიც 40 მეტრ სამუხრუჭე მანძილს გულისხმობს, 10 მეტრის განსხვავება შეიძლება მხსნელი აღმოჩნდეს მწავე სიტუაციაში. უმნიშვნელოვანეს როლს იმაში, იქნება სამუხრუჭე მანძილი მოკლე თუ გრძელი, თამაშობს მუხრუჭების, სავალი ნაწილის და საბურავების ურთიერთქმედება. ჩვენს კომპანიას სწორედ ამ მიმართულებით გააჩნია საკონსტრუქტორო ნამუშევრების სერიოზული რესურსი.ატე 2007. ყველა უფლება დაცულია.   Powered by www.webdesign.ge